Projekt címe: Nagycsapadékos jelenségek következményeinek térinformatikai modellezése
Szerződött támogatás összege: 509,38
Támogatás mértéke (%-ban): 55,44%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.03

Projekt tartalma:

Az elmúlt években egyre gyakrabban előforduló, korábban megszokottnál jóval rendszertelenebb csapadékeloszlás egyes helyeken sokkal intenzívebb csapadékhullásként jelentkezett, mint amire a csapadékelvezető és tározó rendszerek eredetileg méretezve voltak, így egyre gyakrabban alakulnak ki – főleg sűrűn beépített területen, városi környezetben – olyan események, melyek a lehulló nagy mennyiségű csapadék elvezetési korlátai miatt jelentős anyagi kárt okoznak, megbénítják a közlekedést, sőt akár emberéletet is veszélyeztetnek.

Mivel a közeljövőben sem lehet számítani a tendencia megfordulására, tehát az éves összes csapadékmennyiség csökkenése esetén is valószínű az időbeni eloszlás megváltozása, és kevesebb alkalommal történő, de intenzív csapadékhullások (nagycsapadékok) számának növekedése, ezért különösen a sűrűn beépített területeken szükséges a csapadékelvezetés optimalizálása.

A csapadékvíz-elvezetés modellezése megköveteli, hogy pontos (geometriailag pontos), részletes (nagy térbeli felbontású), megbízható és naprakész információkkal rendelkezzünk a vizsgált terület domborzatáról, felszíni jellemzőiről csakúgy, mint a meglevő vízelvezetési csatornarendszer jellemzőiről. A csapadékvíz elvezetés optimalizálása olyan modellező rendszer alkalmazására épül, mely a részletes és aktuális adatokkal, vagy új beruházás tervezett adataival számolva szimulálni tudja az átlagos és egy rendkívüli csapadékhullás során az elszivárgó és lefolyó vizeket, akár utcaszinten modellezve a lefolyás megindulását, a várható vízmennyiségeket, elöntéseket és a szükséges elvezető infrastruktúra kapacitását és elhelyezkedését.

A modellező rendszer alkalmas lenne újonnan tervezett beruházások vízelvezetésre gyakorolt hatásainak elemzésére még a tervezési fázisban, így lehetőség nyílna a meglévő elvezető rendszerek kapacitásának ellenőrzésére, alkalmasak-e a tervezett létesítmények következményeként megjelenő esetleges extra terhelés kezelésére, illetve lehetővé tenné a szükséges kapacitásbővítés pontos és részletes megtervezését. A fent leírt rendszer jelenleg nem elérhető a piacon.

A hozzáférhető szoftveres alkalmazások csupán elnagyolt, elöntés jellegű, árvíz események elméleti modellezésre alkalmasak. Leginkább az elvezető rendszer csöveinek, vízkormányzási műtárgyainak kapacitására koncentrálnak. Elképzelésünk szerint a kifejlesztésre kerülő kalibrált modellező rendszer, a legmodernebb, beüzemelt és kikísérletezett adatgyűjtési technológiákkal kombinálva alkalmas lesz valós, nagy pontossággal felmért (szkennelt) geometriai adatok bevételezésére.

Az adatfeldolgozást követően a kifejlesztett megoldás reális prognosztizálható pontossággal fogja modellezni a hirtelen lezúduló csapadék okozta eseményeket. A modellezés gazdaságosan megvalósítható, gyors, közel valós idejű szimulációt eredményez a legkülönbözőbb természetes, épített környezetben vagy ezek legkülönbözőbb kombinációjában is.

Kedvezményezett neve:

Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a konzorcium vezetője.

1149, Budapest, Bosnyák tér 5.

www.geodezia.hu